Mobil kretsloppcentral kommer till Kvarnholmen- Nu med korrigerad tid!

Nu kör Nacka Vatten och Avfall igång med de mobila kretsloppscentralerna. Passa på att lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, elavfall, återbruk och textil.

Man kan få en påminnelse inför varje tur genom att registrera sig här.

Vi får besök på Kvarnholmen den 27 januari, 16 mars och 26 oktober klockan 15-16 på Kvarnholmsvägen 91 (vid Coop).

Se även turschemat för övriga platser där den mobila kretsloppscentralen stannar.

Bifogade filer