Namnändring anmäls till JMs Kundservice under tiden som JM har förvaltningsuppdraget i Bostadsrättsföreningen via e-post till kundservice@jm.se

Ändring vid dörr och i trappuppgång sker i samband med den rondering som görs i fastigheten som normalt sett sker med två veckors intervall.

Det rekommenderas att provisoriska namnlappar sätts upp av den boende själv i väntan på att namnbytet sker.

Om förvaltningsuppdraget från JMs sida har upphört, görs namnändring till Bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen kommer då att ombesörja namnbytet via aktuell rutin.