Inlämning av motioner inför stämman den 8 maj - sista dag 31/3

Sista dag för inlämning av motioner är den 31 mars.

Skicka motionen till styrelsen via mail: styrelsen@brfkajplatskvarnholmen.se eller lägg motionen i styrelsens brevlåda i port 4B.