Information från Valberedningen inför stämman i maj

Hej alla medlemmar i Brf Kajplats Kvarnholmen!

Här följer information från valberedningen.

Nu drar vårt arbete igång på allvar inför årets stämma och vi söker er som är intresserade av att åta er ett styrelseuppdrag i föreningen.

Vill du engagera dig? Den som tycker om föreningsarbete, gärna har tidigare erfarenhet och/eller relevant kunskap för att sitta i styrelsen är varmt välkommen att svara på detta mejl. Berätta då gärna lite kort om dig själv och vad du kommer att tillföra styrelsearbetet. Kom gärna med förslag på någon du vill ska bidra med sina kunskaper och engagemang i styrelsearbetet!

Så här funkar det

Det är föreningsstämman som utser valberedning. Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktionärer. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.

När behöver vi ditt svar?

Senast den 6/3 behöver vi veta om du är intresserad. Detta är nödvändigt då vi vill kunna ta ett snabbt samtal med de som anmäler sitt intresse. På så sätt kan vi få en överblick och lägga fram ett förslag som tickar så många boxar som möjligt. Mejla ditt intresse till valberedning@brfkajplatskvarnholmen.se.

Vänliga hälsningar,

Valberedningen bestående av Hilkka Suomalainen, Göran Åhlenius och Göran Lindberg

Med vänliga hälsningar

Valberedningen